Facebook pixel
Lunchklubb

Medlemsvillkor för bonusprogrammet "Findus Lunchklubb"

Medlemskap

1.
Medlemskap i bonusprogrammet "Findus Lunchklubb" är personligt och beviljas endast personer som har fyllt 16 år och är bosatta i Sverige. En person kan endast ha ett medlemskap. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar. Ej heller personer anställda på Findus Sverige AB (Findus).

2.
Missbruk av medlemskapet kan resultera i att Findus avslutar medlemskapet och att intjänade outnyttjade poäng går förlorade. Eventuellt missbruk av Findus bonusprogram kan komma att polisanmälas eller andra rättsliga åtgärder.

3.
Det individuella medlemskapet registreras med medlemmens e-postadress. Det är sedan frivilligt att uppge övriga personuppgifter. Observera dock att vi behöver din adress för utskick av vissa premier.

Intjäning av bonuspoäng

4.
Alla Findus frysta enportionsrätter som presenteras på finduslunchklubb.se berättigar till poäng.

5.
Om inga koder registrerats under 12 mån förbehåller sig Findus rätten att utan föregående avisering avsluta medlemskapet och stryka eventuellt outnyttjade bonuspoäng.

Bonuspoäng och premieuttag

6.
Bonuspoäng kan endast användas till de premier som gäller vid tidpunkten för inlösen av premien. Såväl intjäning av bonuspoäng som premieuttag gäller endast Findus Lunchklubb.

7.
Premier och nivåer för uttag framgår av www.finduslunchklubb.se.

8.
Bonuspoäng gäller endast Findus Lunchklubb, är personliga och kan inte överföras till andra.

9.
Intjänade bonuspoäng kan användas från det att medlemmen har uppnått den första premienivån.

Villkor och riktlinjer för premieuttag

10.
Förutsättningarna för respektive premie framgår av information på www.finduslunchklubb.se. Findus reserverar sig för eventuell fullbokning och andra oförutsägbara händelser.

11.
Det kan förekomma att Findus har särskilda erbjudanden som begränsas i tid eller till utvalda medlemmar.

12.
Uttagna bonuspoäng återlöses ej.

Datalagring

13.
För medlemskap i Findus Lunchklubb krävs att konsumenten registrerar sin e-mailadress, vilken utgör en personuppgift. Konsumenten kan därefter välja att ange ytterligare personuppgifter i form av bland annat namn, födelsedata och adress. Findus kommer att behandla dessa personuppgifter eftersom behandling är nödvändig för att Findus ska ha möjlighet att fullgöra sina avtalsrättsliga åtaganden gentemot konsumenten. Samtliga personuppgifter som lämnas av konsumenten kommer att behandlas enligt bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgifterna behandlas under den tid som konsumenten är medlem i Findus Lunchklubb. Registrerade personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning av information från offentliga register. Personuppgifterna kommer att användas för administrering av den aktuella klubben. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföring av Findus eller dess samarbetspartners. Sådan behandling grundas i en intresseavvägning. Konsumenten har rätt att avböja direktmarknadsföring.

Medlemmar i Findus Lunchklubb kan när som helst begära ut information om sina personuppgifter eller avsluta sitt medlemskap. Konsumenten kan även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta görs genom en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran som skickas till Findus Sverige AB, Postbox 4506, 203 20 Malmö.

Tvister

14.
Vid eventuell tvist om hela eller delar av innehållet i föreliggande villkor gäller svensk lag och avgörs i svensk domstol.

Allmänt

15.
Findus förbehåller sig rätten att ändra reglerna för intjäning av bonuspoäng, premieutbudet liksom beträffande uttag av premier. Detta gäller även för bonuspoäng som redan tjänats in. Ändringar kan ske med omedelbar verkan. Information lämnas på www.finduslunchklubb.se.

Findus reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Ändringar av föreliggande villkor kan ske utan föregående avisering.